I denne guide gennemgår vi funktionen Systembeskeder. Den findes under Indstillinger. I guiden kommer vi ind på:

Hvad er en systembesked?

Med systembeskeder kan I sende en kort meddelelse ud til alle jeres brugere, som brugerne ser, når de logger ind i på jeres konto i HR-ON Recruit. Det kan være relevant i forskellige sammenhænge.

Hvis I eksempelvis er en større virksomhed eller organisation og ønsker at fortælle samtlige brugere, at der ikke skal oprettes flere stillingsopslag inden for et specifikt område, kan det let gøres via en systembesked. Det er også muligt udelukkende at sende systembeskeder til administratorer eller udvalgte afdelinger.

 

Forskellige typer af systembeskeder

Når I opretter en ny systembesked (vi gennemgår hvordan i afsnittet herunder), kan I vælge mellem forskellige slags. Eksempelvis en der åbner som et pop op-vindue, en bjælke der lægger i bunden eller en besked under feltet Systembeskeder på forsiden af HR-ON Recruit.

Vi gennemgår de forskellige typer her:

Normal: En blå boks, der vises øverst i højre side. Det kan f.eks. være planlagt nedetid af hjemmesiden.

Alert: En orange boks, der vises samme sted som den i typen “Normal”. Det kan være f.eks. ansættelsesstop i organisationen.

Critical: En større rød boks i bunden af siden. Det kan f.eks. være uforventet nedetid af hjemmesiden.

 

Grafik_til_Staff_HC.jpg

 

 

Opret en systembesked

For at oprette en systembesked skal I klikke på Indstillinger > Systembeskeder. Følg dernæst følgende instruktioner:

 1. Klik på Opret systembesked
 2. Giv den en titel
 3. Upload eventuelt et billede
 4. Skriv beskeden i feltet Meddelelse
 5. Vælg dernæst hvilken meddelelsestype I ønsker at sende ud (se foregående afsnit for uddybning af de forskellige typer)
 6. Sæt flueben i "Notifikationen bliver vist ved hvert login", hvis I ønsker, at brugeren skal se beskeden hver gang, vedkommende logger ind i den periode,  beskeden er aktuel
 7. Vælg hvilke afdelinger der skal se systembeskeden eller sæt flueben i Markér alle for at vælge samtlige afdelinger

 8. Under Sprog skal I vælge Dansk, hvis beskeden skal gå ud til de brugere, der bruger platformen på dansk. Det er også muligt at vælge et andet sprog, hvis dette er aktiveret på jeres konto i HR-ON Recruit. Ønsker I at sende en besked til brugere, der har systemet på et andet sprog end dansk samt brugere, der har systemet på dansk, skal I oprette to særskilte beskeder på hvert sit sprog
 9. Vælg dernæst hvornår beskeden skal sendes ud (publiceringsdato), og hvornår notifikationen ikke længere skal blive vist (udløbsdato)
 10. Til sidst skal I vælge hvilke brugerroller i systemet, der skal se notifikationen
 11. Afslut ved at klikke på Opret
 12. Hvis I ønsker at se den endelige systembesked, skal I logge ud og ind i HR-ON Recruit igen (såfremt I har valgt, at publiceringen skal ske med det samme)

 

I denne guide har vi gennemgået indstillingen Systembeskeder, og hvad funktionen kan. I har ligeledes lært, hvilke typer notifikationer I kan sende ud til jeres brugere, samt hvordan man opretter en ny systembesked. I næste guide vil vi gennemgå Mailskabeloner.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt